Efficiënt brainstormen

De kantoren van de toekomst worden steeds flexibeler in gebruik. ‘Het nieuwe werken’ waarbij de werknemer zelf kiest waar en wanneer hij werkt, vraagt om alternatieve mogelijkheden: apps voor het reserveren van een bureau, lockers om persoonlijke spullen in op te bergen, bubbels om geconcentreerder te kunnen werken en ruimtes voor het houden van een korte brainstormsessie met de collega’s of in je eentje.

We geven je graag enkele tips mee voor een efficiënte brainstormsessie:

1. De vraagstelling

Denk goed na hoe de vraagstelling juist gaat verlopen. Schrijf deze voor je begint duidelijk op en geef ze door aan je collega’s. Zo kunnen ze al eens op voorhand nadenken over het onderwerp.

2. Locatie

Kies voor een ruimte waar een iets informelere sfeer hangt zodat de werknemers zich beter op hun gemak gaan voelen en bijgevolg sneller durven participeren in het gesprek.

3. Eerst Kwantiteit

De eerste stap in een brainstormsessie gaat over kwaniteit, niet kwaltiteit. Schrijf zoveel mogelijk ideeën op en maak duidelijk aan je collega’s dat er in deze fase geen slechte ideeën zijn. Er mag zeker out of the box gedacht worden en zo ontstaan er misschien weer andere ideeën.

4. Uit kwantiteit komt kwaliteit

Breng alle ideeën volgens bepaalde regels samen en begin te filteren. Kies er vervolgens een 3 of 4-tal uit die je dan verder gaat uitwerken.

scroll to top